Velg visning

Arrangement Views Navigation

Today

Medlemsmøte: Legelisten-saken

Kjerka Karl Johans gate 47,Oslo

  Skal helsepersonell måtte tåle å bli utsatt for kommentarer om sin person offentlig på nett – uten at helsepersonellet kan velge å reservere seg mot slike omtaler? I følge Oslo tingretts dom av 17. desember 2019 må pasienters rett til å ytre seg anonymt på nettstedet Legelisten.no veie tyngre enn helsepersonellets rett til personvern. ... Les mer

Knut Selmer Annual Memoral lecture

Kjerka Karl Johans gate 47,Oslo

In this lecture, Professor Karen Yeung, University of Birmingham, will give us some interesting insight into an on-going 4-year collaborative inter-disciplinary project on algorithmic systems. She will discuss more specifically “The constitutional dangers of algorithmic decision-making systems in the criminal justice domain”.

The memorial lecture by will be held in the form of a webinar and does not require registration. Here is the link to the webinar: https://uio.zoom.us/j/62425232664

Medlemsmøte: EU Data Governance Act med Mona Naomi Lintvedt (in English)

Zoom

Velkommen til årets første medlemsmøte i NFJE                                     
- Mandag 18. januar klokken 17:15 på Zoom

Møtet er det første i en foredragsrekke våren 2021 om datadeling fra forskjellige perspektiver.

På møtet vil Mona Naomi Lintvedt snakke om Europakommisjonens forslag til en forordning om informasjonsforvaltning (se abstrakt nedenfor). Forslaget reiser mange interessante spørsmål som Mona tar opp under foredraget.

Møtet arrangeres som et webinar, https://uio.zoom.us/j/65134600117

Medlemsmøte: Deling av forskningsdata

Zoom

Velkommen til medlemsmøte i NFJE: Deling av forskningsdata             
- Mandag 8. februar klokken 17:15 på Zoom

Dette er andre møtet i en foredragsrekke våren 2021 om datadeling fra forskjellige perspektiver.

På møtet vil Professor Inger Berg Ørstavik Institutt for privatrett, UIO og Ole Petter Pedersen redaktør i Teknisk ukeblad snakke om deling av forskningsdata.

Medlemsmøtet arrangeres som et webinar, https://uio.zoom.us/j/63926319439

Medlemsmøte: Enkeltindividers rådighet over egne data – Praktisk orientering om pågående arbeid i Altinn

Zoom

Velkommen til medlemsmøte i NFJE: Enkeltindividers rådighet over egne data - Praktisk orientering om pågående arbeid i Altinn 
– Mandag 15. mars klokken 17:15 på Zoom

Dette er tredje møtet i en foredragsrekke våren 2021 om datadeling fra forskjellige perspektiver.

På medlemsmøtet vil representanter fra Altinn fortelle om funksjonaliteten og tjenestene de brukes i, og hvordan Altinn på denne måten bidrar til å styrke enkeltindividers rådighet over egne data.

Medlemsmøtet arrangeres som et Zoom webinar

Members’ meeting: The Digital Markets Act with Samson Esayas (In English)

Zoom

Welcome to NFJE's members' meeting: Digital Markets Act with Samson Esayas (In English)
– Monday the 12th of April 2021 @ 17:15 (CET)

This is the 4th meeting in NFJE's lecture series on data sharing from different perspectives in the spring of 2021

In the meeting, Samson Esayas will talk about The Digital Markets Act proposed by The EU commission.