Knut Selmers Minneforelesning 4.11.15

Norsk Forening for Jus & Edb ønsker å hedre Knut S. Selmer virksomhet og markere hans sentrale posisjon for utvikling av rettsinformatikkmiljøet i Norge. Dette gjør vi ved å arrangere seminarer rundt hans fødeselsdag hvert år. I år vil foredragsholder være Professor Roger Brownsword fra King’s College London. Temaet vil være «code as code», og foredraget vil ha tittelen: In the year 2061: From law to technological management.

Foredraget holdes onsdag 4. november kl. 17:15, med påfølgende mottakelse i biblioteket på SERI.

Sted: Domus Nova, St Olavs plass 5, Oslo.

Seminaret er gratis, men av hensyn til serveringen ber vi om påmelding til https://registrermeg.no?233