Medlemsmøte 26.02

Vi ønsker velkommen til årets andre medlemsmøte! I desember 2023 oppnådde Rådet og EU-parlamentet politisk enighet om KI-forordningen og i januar 2024 ble utkast lekket. Dermed blir det stadig klarere … Les mer

Forum Rettsinformatikk 2023

  Velkommen til Forum Rettsinformatikk 2023! Norsk Forening for Jus og EDB har gleden av å invitere våre medlemmer og andre til Forum rettsinformatikk den 12. september 2023 på Munchmuseet i Bjørvika, Oslo. ​ … Les mer

Generalforsamling 2023

Styret kaller inn til ordinær generalforsamling i Gamle festsal torsdag 8. juni kl. 16:00-16:30 etter Jon Bings minneforelesning. Vedlagt er agenda, årsrapport, årsberetning, saldobalanse, agenda og budsjett for 2023. Valgkomitéens innstilling … Les mer