Medlemsmøte mandag 3. april

Norsk forening for jus og edb arrangerer medlemsmøte om Den norske Dataforenings skytjenesteavtale 3. april. Den faglige delen av møtet holdes på SERI, rom 365, og begynner kl. 17.15. Etter møtet er det sosialt samvær i lokalene til Norid på St. Olavsplass. Lenke til påmeldingssiden på registrermeg.no blir lagt på foreningens sider på Facebook og LinkedIn, og sendt medlemmene på e-post.

Den norske Dataforening (DND) lanserte ved årsskiftet en «Skytjenesteavtale«. En slik avtale har vært etterspurt av mange. Avtalen har tiltrukket seg mye oppmerksomhet – også noen kritiske kommentarer. På medlemsmøtet mandag 3/4 vil avtalen bli presentert og kommentert.

Avtalen vil bli presentert av Jørgen Petersen (Promis og leder av DNDs faggruppe for IT-kontrakter) og advokatene Thor Beke og Even Bakjord (Berngaard Sandbek). Advokatene Lars Giske og Knut Fiane (Føyen Torkildsen) vil kommentere. Vi gleder oss!

DND skriver på sine nettsider at:

«Skytjenester, også referert til som cloud computing, representerer et vidt spekter av standardtjenester som kunder ønsker å benytte for å utnytte kombinasjonen av kostnadseffektivitet og fleksibilitet. … Skytjenestene kjennetegnes ved at de er laget for å skalere til den kapasitet det er behov for, og at det ofte betales for faktisk bruk. Kundene mottar således standardtjenester som eventuelt i tillegg blir tilpasset den enkelte kunde i større eller mindre grad.

Formålet med skytjenesteavtalen er å tilrettelegge for at leverandører og offentlige og private kunder kan inngå avtaler om kjøp av skytjenester, og herunder tilpasning, integrasjon og vedlikehold av skytjenester.

Skytjenesteavtalen skal dekke behovet for kunder som ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører. Skytjenesteavtalen vil typisk inkludere tjenester som eller inngår i drifts- og vedlikeholdsavtaler kombinert med IT-utvikling og -tilpasning.«