Ledig stilling som sekretær for Norsk forening for Jus og EDB

Er du en student tidlig i studieløpet med interesse for jus og informasjonsteknologi?

Norsk forening for Jus og EDB (NFJE) søker ny sekretær til å ta seg av foreningens administrative oppgaver. Arbeidsoppgavene inkluderer blant annet drift og videreutvikling av foreningens administrative rutiner, samt sekretærfunksjon for styret.

Dine oppgaver vil inkludere å drifte og oppdatere foreningens medlemssystem, samt arbeid med foreningens økonomiforvaltning og fakturering i samarbeid med foreningens regnskapsfører. Du vil også håndtere medlemskap og kontakt med medlemmene. Dette innebærer blant annet ansvar for foreningens e-postkonto, samt oppdatering av foreningens hjemmeside og Facebookside. Stillingen innebærer også ansvar for å bistå ved foreningens arrangement og markedsføring av foreningens månedlige møter, samt større arrangementer som Forum Rettsinformatikk, Knut Selmers minneforelesning og Jon Bings minneforelesning. Du vil få opplæring i arbeidsoppgavene av foreningens avtroppende sekretær.

Stillingen har ikke fast arbeidssted, men vil være knyttet til sted for gjennomføring av de enkelte arbeidsoppgaver, herunder styremøter, medlemsmøter og andre medlemsarrangementer.

Stillingen er timelønnet.

Søknad sendes til post@nfje.no så snart som mulig og senest innen 15. oktober 2021.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med:

Styrets leder Øystein Flagstad: oystein.flagstad@gjessingreimers.no

Tlf: +47 913 48 501

Nåværende sekretær Drifa Danielsdottir: post@nfje.no

Tlf: +47 988 78 466

Om Norsk forening for Jus og EDB.

Foreningen ble stiftet 15. august 1980, og er et flerfaglig forum der medlemmene kan utveksle synspunkter, erfaringer, informasjon og kunnskaper om jus og informasjonsteknologi i vid forstand. Foreningen har tilknytning til Senter for Rettsinformatikk (SERI) ved Universitetet i Oslo.

Foreningen skal formidle informasjon og kunnskap innen fagområdet til sine medlemmer og til samfunnet for øvrig. Foreningen skal også fremme sosial kontakt mellom medlemmene.

NFJE avholder medlemsmøter ca. en gang per måned, og avholder også større arrangementer, så som Forum Rettsinformatikk og Knut Selmers minneforelesning.