Medlemsmøte: Offentlige virksomheters vurderinger av å bruke av Facebook

Mandag 6. desember 2021 kl. 17:15 inviterer NFJE til spennende innlegg om offentlige virksomheters vurderinger av å bruke av Facebook i sin kommunikasjon med befolkningen.
På møtet får vi besøk av representanter fra Datatilsynet, Brønnøysundregistrene og Folkehelseinstituttet som skal presentere og diskutere sine vurderinger av å benytte Facebook. I etterkant av møtet inviterer vi til sosialt samvær med lett servering på Universitetet.

Members’ meeting: The Digital Services Act with Sebastian Schwemer (In English)

Welcome to NFJE’s members’ meeting: The Digital Services Act with Sebastian Schwemer (In English)
– Monday the 10th of May 2021 @ 18:00 (CET)

This is the 5th meeting in NFJE’s lecture series on data sharing from different perspectives in the spring of 2021

In the meeting, Sebastian Schwemer will talk about The Digital Services Act proposed by The EU commission.

Members’ meeting: The Digital Markets Act with Samson Esayas (In English)

Photo by Eva Dobos

Welcome to NFJE’s members’ meeting: Digital Markets Act with Samson Esayas (In English)
– Monday the 12th of April 2021 @ 17:15 (CET)

This is the 4th meeting in NFJE’s lecture series on data sharing from different perspectives in the spring of 2021

In the meeting, Samson Esayas will talk about The Digital Markets Act proposed by The EU commission.

Medlemsmøte: Enkeltindividers rådighet over egne data – Praktisk orientering om pågående arbeid i Altinn

Velkommen til medlemsmøte i NFJE: Enkeltindividers rådighet over egne data – Praktisk orientering om pågående arbeid i Altinn 
– Mandag 15. mars klokken 17:15 på Zoom

Dette er tredje møtet i en foredragsrekke våren 2021 om datadeling fra forskjellige perspektiver.

På medlemsmøtet vil representanter fra Altinn fortelle om funksjonaliteten og tjenestene de brukes i, og hvordan Altinn på denne måten bidrar til å styrke enkeltindividers rådighet over egne data.

Medlemsmøtet arrangeres som et Zoom webinar

Medlemsmøte: Legelisten-saken

 

Skal helsepersonell måtte tåle å bli utsatt for kommentarer om sin person offentlig på nett – uten at helsepersonellet kan velge å reservere seg mot slike omtaler?

I følge Oslo tingretts dom av 17. desember 2019 må pasienters rett til å ytre seg anonymt på nettstedet Legelisten.no veie tyngre enn helsepersonellets rett til personvern. Retten mener blant annet at ytringene på Legelisten har stor informasjonsverdi og at informasjonsverdien vil bli kraftig redusert dersom helsepersonellet kunne reservere seg mot omtalene. Har Oslo tingrett vektet interessene i saken riktig? Saken reiser viktige og prinsipielle spørsmål. Legeforeningen har anket dommen.

Innleder fra Legeforeningen er Cecilie Tandberg Hallan.

Professor Olav Torvund vil deretter kommentere saken fra et ytringsfrihetsperspektiv

Les mer