Forum Rettsinformatikk 2016

Norsk forening for Jus og EDB inviterer til heldags fagseminar i Oslo, med etterfølgende mingling, middag og sosialt samvær!

Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til årets Forum rettsinformatikk. Vi inviterer gamle og nye venner samt bekjente til faglig oppdatering med etterfølgende middag og fest.

Hovedtemaet for årets Forum Rettsinformatikk er det endrede regulatoriske landskapet med fokus rettet mot den Digital Single Market. På mange områder etableres nye regulatoriske rammeverk, og mellom disse er det en del indre sammenhenger. Vi ønsker å gi en oversikt over de nye rammeverkene, og belyse sammenhengene.

Vi håper at Forum Rettsinformatikk blir en faglig og sosial arena der alle som jobber med, studerer eller rett og slett brenner for dette spennende fagfeltet kan møtes og bli kjent. Studenter er hjertelig velkomne til å delta til klart redusert pris.

Vi håper å se mange av dere der!

Tid:      Torsdag 8. september 2016 kl. 10.00 – 17:15, og deretter ut over kvelden! Registrering fra kl. 09.30.

Sted:    Stratos selskapslokaler (på toppen av den gamle operaen), Youngstorget 2 http://www.stratos.as/sommerapent/

Pris medlemmer: kr 2750

Pris andre: kr 3250, inkluderer medlemskap ut 2016

Studenter: Studenter kan delta på seminaret for kr 250, eller hele dagen inkl. middag for kr 750. Inkluderer medlemskap ut 2016.

Påmelding: https://registrermeg.no?285

Påmeldingsfrist: 24. juni 2016 (Merk: lokalet har begrenset kapasitet, og rask påmelding kan være lurt.)

Vennligst se vedlagt invitasjon for mer informasjon.

Del gjerne invitasjonen med andre!

Spørsmål om arrangementet kan rettes til post@nfje.no

Velkommen!

Hilsen styret i NFJE