Presentasjoner

Her kan du laste ned presentasjoner som tidligere er blitt holdt i regi av NFJE.

Medlemsmøte 18.03

Presentasjon – Jens Christian Gjesti

Medlemsmøte 26.02

Presentasjon – Jens Andresen Osberg

Presentasjon – Tobias Mahler

Forum Rettsinformatikk 2022

Oversikt over viktige nye rettsavgjørelser og lovgivning siste år 2022 – Øystein Flagstad

Fra den digitale dagsorden i Brüssel – Trond Helge Bårdsen

Good robot bad robot – Mona Naomi Lintvedt

Resten av presentasjonene avventer godkjenning eller ønskes ikke å bli delt.

Forum Rettsinformatikk 2021 – Kunstig intelligens og praktisk personvern

Revisjon av maskinlæringsalgoritmer Jan Roar Beckstrøm

EU-kommisjonens nye SCCs Tobias Judin

Artificial Intelligence Act Tobias Mahler

Sandkasse for kunstig intelligens Kari Laumann

Den digitale dagsorden i Brussel Camilla Ongre

Ny lovgivning og rettspraksis Øystein Flagstad

Medlemsmøter vår 2021 – Foredragsrekke om datadeling

Utfordringene med overføring av personopplysninger til land utenfor EØS (Giske Ursin)

The Digital Services Act (Sebastian Schwemer)

The Digital Markets Act ( Samson Esayas)

Om samtykke (Steinar Skagemo)

Enkeltindividers rådighet over egne data_Praktisk orientering om pågående arbeid i Altinn (Cathrine Holten)

Deling av data er et gode for nasjonen (Ole Petter Pedersen)

Deling av forskningsdata (Inger B. Ørstavik)

EU data governance act (Mona Naomi Lintvedt)

Knut Selmer memorial lecture 2020

The constitutional dangers of algorithmic decision-making systems in the criminal justice domain (Professor Karen Yeung)

Please cite as K Yeung ‘ The Constitutional Dangers of Algorithmic Decision-making Systems in the Criminal Justice Domain’.  The Norweigan Association for Computers and the Law, Knut Selmer Annual Memorial Lecture, 23 November 2020, Oslo.

Forum Rettsinformatikk 2017

Oversikt over viktige nye rettsavgjørelser og lovgivning siste år (Øystein Flagstad)

Ny kommunikasjonsvernforordning (Thomas Olsen)

Fra EUs digitale dagsorden (Trond Helge Bårdsen)

Digitalt Grenseforsvar og dommeren som rettsikkerhetsgarantist  (Åsne Julsrud)

eIDAS-forordningen (Rolf Riisnæs)

Gjennomføring av EUs personvernforordning, nasjonal høring og nasjonalt handlingsrom (Øyvind Molven)

Forum Rettsinformatikk 2015

Forum Rettsinformatikk 2015 –Samtykke som behandlingsgrunnlag

Forum Rettsinformatikk 2015 Bevissikring av digitale bevis

Forum Rettsinformatikk 2015 Oppdateringsforedraget

Forum Rettsinformatikk 2015 Rettslige skranker for bruk av skytjenester

Forum Rettsinformatikk Anette Fjeld Forsikringsselskapers og andre privates adgang til etterforskning

Forum Rettsinformatikk 2015 Juss og drakamp i EU

Forum rettsinnformatikk 2015- Sanksjoner ved overtredelse av personopplysningsloven og ved ny personvernforordning

Foredrag fra 2014

2014-11-06 – Data Protection in the Clouds – What Next for Europe? – Christopher Millard

2014-10-16 – Super Mario vs Google – Marit Stubø

2014-10-16 – Microsoftkjennelsen – Eirik Andersen

2014-06-02 – Betalte søkeord – Andreas Nordby

Foredrag fra 2013

2013-05-23 – International Internet Law – Joanna Kulesza

2012-11-01 – Online Intermediaries as Copyright Cops – Lilian Edwards

2012-05-30 – Skytjenester og personvern – Ragnar Lindefjeld og Rune Opdahl

Legg igjen en kommentar