Presentasjoner

Her kan du laste ned presentasjoner som tidligere er blitt holdt i regi av NFJE.

Forum Rettsinformatikk 2017

Oversikt over viktige nye rettsavgjørelser og lovgivning siste år (Øystein Flagstad)

Ny kommunikasjonsvernforordning (Thomas Olsen)

Fra EUs digitale dagsorden (Trond Helge Bårdsen)

Digitalt Grenseforsvar og dommeren som rettsikkerhetsgarantist  (Åsne Julsrud)

eIDAS-forordningen (Rolf Riisnæs)

Gjennomføring av EUs personvernforordning, nasjonal høring og nasjonalt handlingsrom (Øyvind Molven)

Forum Rettsinformatikk 2015

Forum Rettsinformatikk 2015 –Samtykke som behandlingsgrunnlag

Forum Rettsinformatikk 2015 Bevissikring av digitale bevis

Forum Rettsinformatikk 2015 Oppdateringsforedraget

Forum Rettsinformatikk 2015 Rettslige skranker for bruk av skytjenester

Forum Rettsinformatikk Anette Fjeld Forsikringsselskapers og andre privates adgang til etterforskning

Forum Rettsinformatikk 2015 Juss og drakamp i EU

Forum rettsinnformatikk 2015- Sanksjoner ved overtredelse av personopplysningsloven og ved ny personvernforordning

 

Foredrag fra 2014

2014-11-06 – Data Protection in the Clouds – What Next for Europe? – Christopher Millard

2014-10-16 – Super Mario vs Google – Marit Stubø

2014-10-16 – Microsoftkjennelsen – Eirik Andersen

2014-06-02 – Betalte søkeord – Andreas Nordby

 

Foredrag fra 2013

2013-05-23 – International Internet Law – Joanna Kulesza

2012-11-01 – Online Intermediaries as Copyright Cops – Lilian Edwards

2012-05-30 – Skytjenester og personvern – Ragnar Lindefjeld og Rune Opdahl

 

 

 

 

Leave a Comment