Foreningens Aktiviteter

Medlemsmøter

Den første mandagen hver måned er det medlemsmøte i NFJE. Vi inviterer foredragsholdere fra det rettsinformatiske miljøet. Etter foredraget er det også sosialt samvær for de som ønsker. Dette arrangeres vanligvis i Norids lokaler på St. Olavs plass.

Knut Selmers minneforelesning

Norsk Forening for Jus & Edb ønsker å hedre Knut S. Selmer virksomhet og markere hans sentrale posisjon for utvikling av rettsinformatikkmiljøet i Norge, ved å arrangere seminarer rundt hans fødeselsdag den 7. november hvert år. Temaet skal være rettsinformatisk, og seminaret skal holde et særlig høyt faglig nivå. Vi har de siste årene innehentet profilerte fagpersoner fra Europa og USA til inspirasjon og videreutvikling av rettsfeltet – også uten Knut.

Knut Sejersted Selmer ble født 7. november 1924 og levde til 2. mars 2009. Knut S. Selmer ble doktor juris i 1958 og var professor i forsikringsrett ved Universitetet i Oslo 1959–89. Han grunnla i 1970 Avdeling for EDB-spørsmål (senere Institutt for rettsinformatikk (IRI), nå Senter for rettsinformatikk (SERI)) ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Fra samme tidspunkt og frem til 1986 var han bestyrer av Institutt for privatrett og i perioden 1970–73 også dekanus. Senere var han også professor emeritus ved SERI, da Institutt for rettsinformatikk.

Nysgjerrighet og entusiasme var fremtredende egenskaper hos Selmer, samtidig som han hadde evnen til uredd å stille grunnleggende spørsmål. Da det ble tydelig at informasjonsteknologi ville spille en rolle for rettsvitenskap og jurister, fanget han opp dette feltet. I samarbeid med unge jurister, bl.a. Jon Bing (senere professor i rettsinformatikk) og Trygve Harvold (senere direktør for stiftelsen Lovdata), tok han initiativ til den organiserte forskningen innen dette området.

Knut S. Selmer var helt sentral i arbeidet rundt spørsmål om bruk og behandling av personopplysninger og han var den som «oppfant» begrepet personvern. Han var styreleder for Datatilsynet da dette ble etablert i 1980 Selmer hadde også en rekke andre offentlige verv og stillinger. Han var styreleder for Stiftelsen Lovdata fra opprettelsen i 1981, og han var dermed den som sikret videreutvikling av rettslige informasjonssystemer. Han var dessuten styreleder i Universitetsforlaget og i Fond for utøvende kunstnere, og han var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1961. Han var innehaver av Deltagermedaljen og han ble i 1993 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Selmers skriftlige arbeider favner over sjørett, forsikringsrett, erstatningsrett, EDB-rett, personvern m.m.

 

Generalforsamlingen

Foreningen avholder generalforsamling innen 15. juni hvert år. Vi har tradisjon for at generalforsamlingen (i tillegg til de formelle sakene) har største fokus på et faglig innslag. Foredraget tar gjerne utgangspunkt i et dagsaktuelt forhold innenfor rettsinformatikken.

Generalforsamlingen behandler bl.a. styrets årsberetning, regnskap, kontingent og budsjett, og det holdes valg til foreningens styre. Generalforsamlingen velger også valgkomité for nest års valg. Nærmere bestemmelser om generalforsamlingen finnes i § 5 i foreningens vedtekter. Deltakelse ved stemming ifm generalforsamlingens beslutninger er åpenbart forbeholdt medlemmer, men enhver kan møte og envher kan dermed overvære det faglige innslaget.

Generalforsamlingene avholdes på Senter for rettsinformatikk, Domus Nova.