Forum Rettsinformatikk 29.08.2018

Norsk forening for Jus og EDB gleder seg over å invitere til Forum Rettsinformatikk for fjerde år på rad.

Forumet er et heldagsseminar med lunsj, middag og mingling. Programmet starter kl.10.00, med registrering fra 09.30. Tradisjonen tro holdes Forumet i Stratos selskapslokaler på toppen av Youngstorget.

Programmet er i år preget av spennende og aktuelle foredrag, med innføringen av personvernforordningen og behandlingsgrunnlag i fokus. I løpet av heldagsseminaret får vi også en oppdatering på viktige rettsavgjørelser og myndighetssamarbeidet i Europa. Grunnlaget for behandling av personopplysninger er sentralt i den nye reguleringen, og foredragene vil belyse aspekter ved behandlingsgrunnlag på ulike samfunnsområder.

PÅMELDING: https://norskforeningforjusedb.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=1rDYMg&sc=aafa44ba-b69e-4507-ac48-f366debb5d07

Dersom har spørsmål om påmelding, innlogging eller medlemskap ber vi om at du tar kontakt med oss på post@nfje.no

 

 

PROGRAM

09.30-10.00 Registrering

10.00-10.05 Velkommen

Advokat dr. juris Rolf Riisnæs, Wikborg Rein Advokatfirma AS og Styreleder i NFJE

10.05-10.50 Oversikt over viktige nye rettsavgjørelser og lovgivning siste år

Advokat Øystein Flagstad, Advokatfirmaet Grette AS

10.50-11.00 Spørsmål

11.00-11.45 Fra den digitale dagsorden i Brüssel

IKT- og forvaltningsråd Trond Helge Bårdsen, den norske delegasjonen i Brüssel

11.45-12.00 Spørsmål

12.00-12.45 Myndighetssamarbeid i Europa etter GDPR

GDPR legger opp til et omfattende samarbeid mellom myndighetene i de enkelte land, samt med

European Data Protection Board. Hvordan vil et slikt samarbeid bli gjennomført?

Juridisk Seniorrådgiver Rozemarijn van der Hilst-Ytreland, Datatilsynet

12.45-13.00 Spørsmål

 

13.00-14.00 Lunsj

 

14.00-14.30 Tilgjengelige behandlingsgrunnlag ved kliniske forsøk i forbindelse med utprøving av legemidler

Seniorrådgiver Camilla Bø Standal, Regional Komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge (REK Sørøst)

14.30-15.00 Behandling av personopplysninger ved Tollvesenets myndighetshåndhevelse

Seniorrådgiver Kari Anne Støkken

15.00-15.30 Behandling av personopplysninger i finanssektoren – særlig med tanke på lånesyndikering og risikovurdering av låneporteføljer

Advokat Karl Rosén, Advokatfirmaet Grette AS

15.30-16.00 Pause

16.00-16.30 Behandling av personopplysninger ved personaladministrasjon

Sonja Karine Karterud, Senior Legal Adviser Telenor

16.30-17.00 Behandling av personopplysninger ved behandling av asylsøknader

Pesonvernombud Georg Farnes, UDI

Seniorrådgiver Laila Enerstvedt Fimreite, UDI

17.00-17.45 Vin og mingling

Middag ca. kl. 17.45

 

*vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet