Knut Selmers minneforelesning 2016

Knut Selmers minneforelesning ble avholdt 17. nov. 2016. Professor Mireille Hildebrandt foreleste. Foilene fra foredraget hennes finner du her: mireille-hildebrandt_-living-with-algorithms

På disse sidene finner du generell informasjon om Norsk forening for jus og EDB og foreningens aktiviteter. Vi legger ut informasjon om kommende arrangementer med angivelse av tema og tidspunkt. … Les mer

Forum Rettsinformatikk 2016

Norsk forening for Jus og EDB inviterer til heldags fagseminar i Oslo, med etterfølgende mingling, middag og sosialt samvær! Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til årets … Les mer

Forum Rettsinformatikk 2015

Forum rettsinformatikk – Revitalized Torsdag 3. september 2015 på Stratos Norsk forening for Jus og EDB inviterer til heldags fagseminar i Oslo, med etterfølgende mingling, middag og sosialt samvær! Det … Les mer

Jon Bings minneseminar

Jon Bings minneseminar – 30. april 2015 Tid og sted: 30. apr. 2015 12:30 – 17:00, Hotell Bristol   Mer informasjon og påmelding: http://www.jus.uio.no/ifp/om/organisasjon/seri/arrangementer/2015/jon-bings-minneseminar.html