Dokumenter generalforsamling NFJE

Under ligger dokumentene til generalforsamlingen for NFJE.

Innkalling og agenda for ordinær generalforsamling

Årsberetning for NFJE 2022-2023

Saldobalanse

Budsjett 2023

Årsrapport 2022

Innstilling fra valgkomiteen

Revisjonsberetning for 2022