Presentasjoner Forum Rettsinformatikk 2023

Presentasjon DSA og DMA:

Presentasjon overføringer fra EØS til USA:

Presentasjon ny lovgivning og rettspraksis 2023:

Presentasjon nytt fra EU på det digitale området: