Presentasjoner Forum Rettsinformatikk 2023

Presentasjon DSA og DMA: Presentasjon overføringer fra EØS til USA: Presentasjon ny lovgivning og rettspraksis 2023: Presentasjon nytt fra EU på det digitale området:

Forum Rettsinformatikk 2023

  Velkommen til Forum Rettsinformatikk 2023! Norsk Forening for Jus og EDB har gleden av å invitere våre medlemmer og andre til Forum rettsinformatikk den 12. september 2023 på Munchmuseet i Bjørvika, Oslo. ​ … Les mer

Generalforsamling 2023

Styret kaller inn til ordinær generalforsamling i Gamle festsal torsdag 8. juni kl. 16:00-16:30 etter Jon Bings minneforelesning. Vedlagt er agenda, årsrapport, årsberetning, saldobalanse, agenda og budsjett for 2023. Valgkomitéens innstilling … Les mer

Dokumenter generalforsamling NFJE

Under ligger dokumentene til generalforsamlingen for NFJE. Innkalling og agenda for ordinær generalforsamling Årsberetning for NFJE 2022-2023 Saldobalanse Budsjett 2023 Årsrapport 2022 Innstilling fra valgkomiteen Revisjonsberetning for 2022

Members meeting March – Evening workshop: ICANN and current challenges on the internet

Join us for an evening workhop on March 2, 2023, to discuss current challenges facing the internet. We are honored to guest an ICANN vice president, who will talk about ICANN’s crucial role in maintaining the stability and security of the internet. This global perspective will be contrasted with a European focus on the recently adopted new cybersecurity law, the EU’s NIS2 Directive. The workshop will also explore the issue of “domain name system (DNS) abuse” and explore diverse approaches to tackle suspicious online activity.

Les mer