Knut Selmer Annual Memoral lecture

In this lecture, Professor Karen Yeung, University of Birmingham, will give us some interesting insight into an on-going 4-year collaborative inter-disciplinary project on algorithmic systems. She will discuss more specifically “The constitutional dangers of algorithmic decision-making systems in the criminal justice domain”.

The memorial lecture by will be held in the form of a webinar and does not require registration. Here is the link to the webinar: https://uio.zoom.us/j/62425232664

Medlemsmøte: Legelisten-saken

 

Skal helsepersonell måtte tåle å bli utsatt for kommentarer om sin person offentlig på nett – uten at helsepersonellet kan velge å reservere seg mot slike omtaler?

I følge Oslo tingretts dom av 17. desember 2019 må pasienters rett til å ytre seg anonymt på nettstedet Legelisten.no veie tyngre enn helsepersonellets rett til personvern. Retten mener blant annet at ytringene på Legelisten har stor informasjonsverdi og at informasjonsverdien vil bli kraftig redusert dersom helsepersonellet kunne reservere seg mot omtalene. Har Oslo tingrett vektet interessene i saken riktig? Saken reiser viktige og prinsipielle spørsmål. Legeforeningen har anket dommen.

Innleder fra Legeforeningen er Cecilie Tandberg Hallan.

Professor Olav Torvund vil deretter kommentere saken fra et ytringsfrihetsperspektiv

Les merMedlemsmøte: Legelisten-saken

Generalforsamling 2019

Kjære medlem, Foreningen inviterer til ordinær generalforsamling mandag 27.05.19. Før generalforsamlingen vil vi også ha et medlemsmøte der Tobias Mahler presenterer funn fra sin nye bok om Genereic Top Level Domains. Mer informasjon om dette møtet finner du i en egen e-post. Medlemsmøtet starter kl.17.15 i Domus Nova, rom 540. Generalforsamlingen starter kl.18.15, og holdes … Les mer Generalforsamling 2019