En kort historie om brukerstyrt deling av data (i offentlig sektor)

Steinar Skagemo er styremedlem i NFJE og står bak organiseringen av medlemsmøtet i mars.

Samtykke? Hjemmel? Autonom gjenbruk? Dataportabilitet?

Mandag 15. mars kl 17:15 arrangerer vi et nytt møte i serien datadeling: «Enkeltindividers rådighet over egne data – Praktisk orientering om pågående arbeid i Altinn«. Møtet er åpent for alle!

Jeg har satt sammen en kort(?) historikk om diskusjonen rundt brukerstyrt deling av data, basert på det jeg har fått med meg de siste årene. Selv om teknologien for brukerstyrt deling er gammel, starter jeg ubeskjedent nok med Innovation@Altinn i 2014 … 🙂

Jeg synes det er mye fascinerende som har skjedd: Skriftlig spørsmål i Stortinget, etter at Robert Steen kritiserte regjeringens føringer i Digital Agenda; NorStella og Den norske dataforening (DND)s konklusjon om for stor uenighet blant ekspertene; KS, Oslo Origo og Skatteetaten vurderte kun hjemmel; utdanningssektorens forsøk på å lage hjemmel feilet.

kort-historie-om-brukerstyrt-deling-av-data-OPPDATERT

Legg igjen en kommentar